בקרת תכן

בקרת תכן

 בקרת התכן הינה בדיקה הנוגעת  לכלל ההיבטים ההנדסיים  בשלב הרישוי. אשר מבוצעת במכון הבקרה על ידי בקרים מומחים ומרשים שהוסמכו לעבודה הזו, במסגרת הליך זה בוחנים מגוון רחב של תחומי תכן הנדסיים:

 • יציבות השלד למצבי הרס וביסוס הבניין       
 • בטיחות מפני אש
 • צמצום האפשרות לפגיעה ממעידה מנפילה מהיתקלות או מכוויה( בטיחות המשתמש)
 • איטום חלקי הבניין הבאים במגע עם הקרקע או מצויים בתת הקרקע
 • מתקני תברואה והבטחת תנאים תברואיים
 • אוורור הבניין
 • ניקוז למניעת שיטפונות וזיהום קרקע וביצוע השהייה והחדרה
 • מיגון – מקלט ומרחב מוגן
 • הגנת המבנה והשוהים בו מפני חומרים מסוכנים,
 • נושאים נוספים: אקוסטיקה, קרינה, אסבסט, בטיחות חשמל, בידוד תרמי ונגישות

תהליך הבקרה מתבצע במכון  על ידי  בקרים מוסמכים ומורשים בצורה מקצועית ובהתאם ללוז  קבוע  ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (הקמת מכון בקרה ודרכי פעולתו) התשע"ח 2018, הגדרות נספחי התכן ב'תוספת הראשונה'. 

 בבקשות המגיעות למכון הבקרה ושנדרש לגביהם  אישור גורם מאשר ( למשל כביו אש או פיקוד הערוף ) , המכון  הינו הגורם המסמך והמורשה להפיק אישורים אלו וזאת ע"י בקרים מורשים מטעמו שעברו הכשרות  והוסמכו על ידי גופים אלו .( אין לפנות לגופים אלו באופן עצמאי ) .

לפרטים נוספים ראה חוק התכנון והבנייה, סעיף 158 כג.

הליך בקרת התכן מתבצע ידי בקרים ובקרים מורשים במכון בקרה שאת הסמכתו הוא מקבל מהרשות להסמכת מעבדות  ואת רישיונו מקבל משר האוצר הליך בקרת התכן מהווה שלב בתהליך הרישוי הכולל, הוא מתבצע לאחר עריכת בקרה מרחבית על ידי רשות הרישוי המקומית  .

שלבי בקרת תכן

בקרת תכן בENG מכון הבקרה הארצי, נערכת במספר שלבים באופן הנועד להבטיח תהליך מהיר ואיכותי, עד להגשת המלצה למתן היתר בנייה.

 • קליטת הבקשה לבקרת תכן מותנית בקבלת מסמכי הבקשה והנספחים על פי התקנות.
 • קיום בקרת תכן , ע"י בקרי המכון.בקרת התכן תכלול בקרה מדגמית וגם בקרה תהליכית לקביעת התאמתה של נספחי הבקשה להיתר בנייה ולחוקי הבניה.
 • המכון יערוך דוח ביניים, תוך 15 ימי עבודה ממועד קליטת הבקשה, אשר יועבר ללקוח וירכז דרישה להשלמות ו/או תיקונים בבקשה. 
 • לאחר קבלת דוח תיקונים מהמתכננים, יפיק המכון דוח סופי המהווה חוות דעת מסכמת שישלח לרשות הרישוי ולעורך הבקשה

תהליך קליטת הבקשה לבקרת תכן במכון אינג מכון הבקרה הארצי

לאחר סיום הבדיקה המרחבית ברשות הרישוי ואישורה  וההפניה לקבלת אישור מכון בקרה  יש לבצע הצעדים הללו :

תהליך עבודת מכון הבקרה מסתכם ב 51 ימים  בארבעה שלבים :

שלב ראשון :קליטת הבקשה – תוך 5 ימים

 1. לכנס לרישוי זמין ולסמן אינג – מכון הבקרה הארצי  במערכת .
 2. ההודעה תישלח מרישוי זמין למכון הבקרה .
 3. מכון הבקרה יצור אתכם קשר מידי להדרכה ולהשלמת נספחים במידה ויש צורך
 4. מתן הרשאה להזנת נספחים ומסמכים למערכת של המכון
 5. לאחר השלמת כלל המסמכים והנספחים הבקשה נקלטת במכון .

שלב שני הפקת דוח ביניים עד 15 יום

 1. תבוצע בקרת תכן על ידי צוות המכון
 2. לפני תום 15 ימים מתאריך הקליטה ישלח אליכם דוח מפורט של תיקונים והבהרות .

 

 שלב שלישי – תיקונים על ידי המתכננים – עד 31 ימים.

 1. מכון הבקרה ייתן הדרכה לצוות המתכננים בנושא התיקונים הנדרשים במידת הצורך.
 2. העלאת קבצים מתוקנים למערכת על ידי המתכננים של הפרויקט.
 3. כל התיקונים יהיו בחפיפה ובתיאום בין כלל המתכננים.

       שלב רביעי- הפקת חוות דעת מסכמת עד 5 ימים .

 1. עם קבלת התיקונים הנדרשים
 2. המכון בודק התיקונים שנעשו על ידי מתכנני הפרויקט.
 3. הכנת דוח סופי וחוות דעת מסכמת והערתם כולל הנספחים  לרשות הרישוי .
דילוג לתוכן