דף הבית 2

מלווים את פרוייקט הבנייה
שלך להצלחה

בקרת תכן משלימה

ENG מכון הבקרה הארצי, בוחן בשלב זה את המסמכים שהתקבלו לקראת תחילת עבודות הבניה, בהתבסס על הדוח המסכם של בקרת התכן להיתר ובהתייחס לחוסרים שלא ניתנו לבדיקה בשלב ההיתר.

דבר המנכ"ל

ENG מכון הבקרה הארצי מספק ליזמים וחברות בניה, את כלל שרותי בקרת תכן ובקרת ביצוע (כ- one stop shop), בפריסה ארצית,
עבור מבני מגורים מ-6 יחידות עד 29 מ' גובה (מבנה גבוה).
היעוד שלנו: ביצוע בקרה בהתאם לדרישות והוראות החוק, התקנות והתקנים, להבטחת יציבות ובטיחות הבניין ובטיחות המשתשמים בו.
כל זאת תוך הקפדה על מקצועיות, שירותיות, שקיפות, עמידה בלוח הזמנים ושיתוף פעולה עם לקוחותינו.

המכון הוסמך ב-01.01.2019, לתקן ישראל 17020 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ואושר ע"י משרד האוצר ב- 21.10.2019.


קרא עוד

בקרת תכן

בקרת תכן הינה בדיקת התאמת הבקשה להיתר לדרישות התכן. בקרת התכן מהווה את כלל הפעילות, מהחלטת רשות הרישוי לאשר הבקשה להיתר ועד המלצת המכון למתן היתר הבנייה. שותפים לו מבקש/עורך הבקשה להיתר, מתכננים, רשות הרישוי, מכון הבקרה, מורשי חיקוק ומומחים מקצועיים.
בקרת התכן ב ENG מכון הבקרה הארצי, נערכת ע"פ תהליך עבודה מוסדר הנועד להבטיח בקרה יעילה ואיכותית לקראת המלצה למתן היתר בנייה. קליטת הבקשה לבקרת תכן מותנית בקבלת מסמכי הבקשה על פי התקנות.


קרא עוד

בקרת ביצוע

בקרת ביצוע הינה בדיקת התאמת הביצוע לדרישות התכן. בקרת הביצוע כוללת את כל הפעילות מרגע קבלת היתר הבנייה ועד סיום כל הפעילות הקשורה לבנייה כולל המלצה לקבלת תעודת גמר.
ENG מכון הבקרה הארצי מבצע בקרה הנדסית על עבודות הבנייה המבוצעות באתר. בקרה זו בוחנת את ההתאמה של הביצוע להיתר ותנאיו ואת עמידת הבנייה בתקנות, הנחיות וכל דין.
בנוסף בקרה זו נועדה להצביע על כשלים אפשריים של העבודות העלולות לפגוע בבטיחות ורווחת האזרח. קליטת הבקשה לבקרת ביצוע מותנית בקבלת מסמכי הבקשה על פי התקנות.


קרא עוד
למה לבחור בנו

אנו נסייע לכם להיות מובילים, בסביבה עסקית בה איכות הבניה, זמן השלמת הפרוייקט והעדר תביעות דיירים קריטיים להצלחתכם. 

מקצועיות

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

עמידה בלו"ז

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

חיסכון

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

0

שנות ותק

0

לקוחות

0

בניינים

0

יחידות דיור

תהליך הבקרה

1

הליך הרישוי

בהמשך לחתימה על חוזה עם ENG מכון הבקרה הארצי. מגיש הלקוח את מסמכי התכן או הביצוע, בהתאם להחלטת ועדה לדרישות תקנות התכנון והבנייה ואלה מהווים את הבקשה לבקרה.

לאחר תשלום אגרת הבקרה שנקבעה בחוק וקליטת הבקשה במכון, מבוצעת בדיקת תנאי סף, לבחינת שלמות מסמכי התכן ו/או הביצוע ע"י בקרי המכון כתנאי להמשך הבקרה.  

שיתוף פעולה בין המכון לנציגי היזם, מהווה את עמוד התווך לקידום הבקרה.

מסמכי התכן או הביצוע מוגשים ע"י הלקוח, לENG מכון הבקרה, בהתאם להחלטת ועדה ומהווים את הבקשה לבקרה. בדיקת תנאי סף, לשלמות מסמכי התכן נערכת ע"י בקרי המכון. 

2

הגשת מסמכים

3

המלצה לקבלת היתר

בקרי המכון מבצעים בקרת תכן, לבחינת התאמת מסמכי התכן, להיתר ולחוקי הבניה והתקנות.

בתום 15 ימי עבודה ממועד קליטת הבקשה, מוציא המכון דוח ביניים הכולל הערות ובקשות השלמה מהלקוח.

ללקוח יש 10 ימי עבודה להגיש את המסמכים המתוקנים אשר יבחנו שוב ע"י הבקר.

בתום 30 ימי עבודה, מוציא המכון דוח מסכם לבקרת תכן והמלצה למתן היתר.

בקרי ENG מכון הבקרה הארצי מבצעים בקרת ביצוע, לבחינת התאמת הבניה באתר למסמכי התכן, להיתר ולחוקי הבניה והתקנות.

הבקרה מתבצעת ע"פ תוכנית ביקורים בתיאום עם נציג היזם.

עם הודעה על גמר עבודה, מנפיק המכון דוח מסכם לבקרת ביצוע והמלצה למתן תעודת גמר.

4

המלצה לתעודת גמר

המלצות
מי אנחנו

אנו ב- ENG מכון הבקרה הארצי, מתמחים בעריכת בקרה בתחום הבניה, בקרת תכן לקראת קבלת ההיתר ובקרת ביצוע לקראת קבלת תעודת גמר. בכך אנו מסייעים ליזמים וחברות בנייה לעמוד בדרישות החוק ותקנות הבניה. החזון שלנו:  ללוות את לקוחותינו בשיתוף פעולה ותמיכה, לזירוז תהליך התיכנון והרישוי, למען הבטחת בטיחות המבנה והמשתשמים בו.

דילוג לתוכן