למה הוקמו מכוני בקרה?

בקרת תכן ובקרת ביצוע

מכוני הבקרה הוקמו במטרה לשפר את איכות הבנייה בישראל, כאחת המסקנות המרכזיות של דו’ח זיילר, ומתוך הנחה שהבקרה על תכן

וביצוע הבנייה תצמצם את הסיכוי לכשלים הנובעים ממצב תכנון או ביצוע לקויים. 

בהמשך להחלטות ממשלה בעניין, בתיקון מס’ 101 לחוק התכנון והבנייה נקבע, כי מכוני הבקרה ישולבו כחוליה חדשה בהליכי הרישוי והבנייה,

במטרה לטייב את איכותן של עבודות אלו ולייעל את הליכי רישוי הבנייה בכללותם, בין השאר באמצעות הכללת בקרים מורשים

לעניין גורם מאשר בתוך מכוני הבקרה,

שיוסמכו לתת אישור במקום הגורמים המאשרים אשר אישורם נדרש במהלך הליכי הרישוי או הביצוע, בהתאם להוראות סעיפים 158כא –158כג לחוק. 

כיום יש שישה מכונים פעילים, שהוסמכו על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ופועלים על פי רישיון מאת שר הפנים. המכונים יבצעו

מכלול פעולות בתחום הבקרה ההנדסית של הבנייה טרם הוצאת ההיתר ובשלבי ביצוע הבניה על פי ההיתר. 

בקרה על תכן וביצוע הבנייה, קיימת בעולם, ומקובל שהיא מספקת זוג עיניים נוסף לבחינת היבטים קריטיים וסיכונים של תכניות הבניה ושל

ביצוע בנייה, ועוזרת להבטיח שהתכן והבנייה המוצעים עומדים מבחינה טכנית בתקנות הבנייה ובתקנים.

האם בקרת תכן היא פיקוח ?

קיים הבדל מהותי בין הליך בקרה לבין פיקוח צמוד. בעוד פיקוח צמוד בודק באופן שיטתי את כל רכיבי התכנון ושלבי הבנייה השונים הליך

בקרת התכן ובקרת הביצוע מבצעים בקרה מדגמית ותהליכית. בקרה מדגמית היא למעשה הליך בדיקה מדגמי של התוכניות והחישובים

בנספחי התכן ותכניות העבודה ובאמצעות ביקורים באתר הבניה, על בסיס הערכת סיכונים.

בדיקה תהליכית לעומת זאת לא בודקת את התוכניות או הביצוע באופן פרטני על בסיס תוכנם אלא רק מוודאת כי

תהליכי העבודה תקניים.

לדוגמא, בקרה תהליכית לא תבחן באופן פרטני את התכנים המוגשים במסגרת תכנית נגישות אלא רק תוודא את

קיומו של מורשה נגישות ואת קיומה של תכנית הנותנת מענה לנושא.

למידע נוסף וייעוץ מותאם אישית מומלץ לבקר באתר שלנו או להשאיר פרטים דף צור קשר.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן