מה זה בקרת תכן ובקרת ביצוע ?

בקרת תכן ובקרת ביצוע הינם שני הליכים של בקרה שמטרתם לבצע בקרה הנדסית על תחומי תכן הבניין לצורך שמירה על בטיחות ויציבות הבנייה ובטיחות

הציבור.

הליך בקרת התכן ממוקם במסגרת הליך הרישוי במרכזו של הליך קבלת ההיתר לבנייה בין שלב הבקרה המרחבית לבין מתן ההיתר לבנייה והוא הליך

תחום בזמן מוגבל.

לעומת זאת הליך בקרת הביצוע מתרחש לאורך כל תקופת הביצוע. 

באיזה תחומים מבוצעים בקרת תכן ובקרת ביצוע ?

תחומים אלו כוללים מגוון רחב של תחומי תכן הנדסיים שנקבעו בתקנות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), התשעח : 

– יציבות השלד למצבי הרס וביסוס הבניין.

– בטיחות מפני אש  צמצום האפשרות לפגיעה ממעידה, מנפילה, מהיתקלות או מכוויה.

– איטום חלקי הבניין הבאים במגע עם הקרקע או מצויים בתת הקרקע.

– מתקני תברואה והבטחת תנאים תברואיים. 

– אוורור הבניין.

– ניקוז למניעת שיטפונות וזיהום קרקע וביצוע השהייה והחדרה. 

– מיגון – מקלט ומרחב מוגן.

– הגנת המבנה והשוהים בו מפני חומרים מסוכנים. 

– תחומים נוספים: אקוסטיקה, קרינה, אסבסט, בטיחות חשמל, בידוד

תרמי ונגישות. 

למה כדאי לבחור במכון בקרה ?

יתרונות מרכזיים הן ליזם המשתמש בשירותיהן של מכוני הבקרה והן למשתמש הקצה. 

יתרונות ליזם: מצדו של היזם עריכת בקרת תכן ובקרת ביצוע במסגרת מכוני הבקרה מייעלת את הליך הרישוי שכן חלק מן האישורים שאותם

הוא נדרש לקבל מגופים שונים בעבר יינתנו במסגרת הליך בקרת התכן.

בנוסף הבקרה ההנדסית המקיפה בשלב בקרת התכן ובשלב הביצוע מסייעת ליזם להימנע ככל האפשר מטעיות וכשלים שעשויים

לגרור עיכובים ,הפסדים כלכליים משמעותיים וחס וחלילה פגיעה בחיי אדם.

יתרונות לדיירים ומשתמשי הקצה: בכל הנוגע למשתמשי הקצה בקרת תכן וביצוע המתבצעת במסגרת מכוני בקרה מסייעת לשפר את איכות

הבנייה ואת עמידתו בהוראות החוק, התקנות והתקנים. מה שבסופו של יום, משפר את בטיחותם ואיכותם של המבנים הנמסרים למשתמשי

הקצה השונים.

מהלך זה של בקרה מקיפה על כל שלבי הבניה והרישוי מקטין באופן משמעותי את הסיכוי להישנותם של מקרים הרי אסון בתחום הבנייה.

למידע נוסף וייעוץ מותאם אישית מומלץ לבקר באתר שלנו או להשאיר פרטים דף צור קשר.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן