מחירי אגרות של מכוני בקרה

מחירי האגרות במכוני הבקרה

בקרת תכן / בקרת ביצוע / ביקרו חוזר

אגרות תכן וביצוע במכוני  הבקרה

שיעור האגרה לעבודת מכוני בקרה נקבע בתוספת החמישית לתקנות התכנון והבנייה )הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו(,התשע"ח-2018. 
עפ"י סעיף 74 בתקנות הנ"ל, הסכומים בטבלת האגרות יעודכנו ב-1 בפברואר כל שנה.

להלן אגרות מכוני בקרה המעודכנות נכון לתאריך 01/02/2023

בהתאם לחוק האגרה היא אחידה בין כל מכוני הבקרה-  חל  איסור מוחלט להוריד מחיר או לעלות מחיר

סוג העבודה והשימושפירוט שטח בנייהשלב התכן שלב הביצוע
בנייה  רוויה חדשה, למגורים בלבד, בבניין שאינו בניין גבוה או בניין רב קומות (כלומר מבניין המכיל 6 יחידות דיור בשתי קומות ועד לבניין שגובהו לא עולה על 13 מטר) שטח בנייה עד 1,000 מ"ר כולל6,102.40 ₪, בתוספת 6.54 ₪ לכל  מ"ר מעל 300 מ"ר.11,333.02 ₪, בתוספת 11.99 ₪ לכל  מ"ר מעל 300 מ"ר.
שטח בניה מעל 1,000 מ"ר  ועד 2,000 מ"ר כולל10,679.19 ₪ , בתוספת 3.27 ₪ לכל מ"ר מעל 1,000 מ"ר.19,723.82 ₪ , בתוספת 5.45 ₪ לכל מ"ר מעל 1,000 מ"ר.
שטח בנייה מעל 2,000 מ"ר13,948.33 ₪, בתוספת 2.72 ₪ לכל מ"ר מעל 2,000 מ"ר.25,172.38 ₪, בתוספת 4.36 ₪ לכל מ"ר מעל 2,000 מ"ר.
    
בנייה רוויה חדשה לצורכי מגורים בלבד, בבניין גבוה (כלומר בניין שגובהו משתרע בין 13 מטר ל29 מטר) שטח בנייה עד 2,000 מ"ר כולל11,441.99 ₪ , בתוספת 3.27 ₪ לכל מ"ר מעל 1,000 מ"ר.21,249.41 ₪ , בתוספת 6.54 ₪ לכל מ"ר מעל 1,000 מ"ר.
שטח בנייה מעל 2,000 מ"ר ועד 6,000 מ"ר כולל14,711.13 ₪, בתוספת 2.72 ₪ לכל מ"ר מעל 2,000  מ"ר.27,787.70 ₪, בתוספת 4.90 ₪ לכל מ"ר מעל 2,000  מ"ר.
שטח בנייה מעל 6,000 מ"ר25,608.27 ₪, בתוספת של 0.54 ₪ לכל מ"ר מעל 6,000 מ"ר.47,402.54 ₪, בתוספת של 1.09 ₪ לכל מ"ר מעל 6,000 מ"ר.
   

מכון הבקרה הארצי  מוביל ברמת שירות

דילוג לתוכן